GIÀN PHƠI THÔNG MINH SANKAKU

GIÀN PHƠI THÔNG MINH HOÀ PHÁT

Giàn phơi Hòa Phát KS950

Giàn phơi Hòa Phát KS950

1,850,000 VNĐ     2,150,000 VNĐ
Giàn phơi thông minh Hòa Phát 999A Gold 24K

Giàn phơi thông minh Hòa Phát 999A Gold 24K

1,650,000 VNĐ     2,300,000 VNĐ
Giàn phơi Hòa Phát Gold KG500

Giàn phơi Hòa Phát Gold KG500

1,950,000 VNĐ     2,280,000 VNĐ

GIÀN PHƠI THÔNG MINH DUY LỢI

Giàn phơi thông minh 999

Giàn phơi thông minh 999

1,400,000 VNĐ     1,450,000 VNĐ
Giàn phơi Hòa Phát 999b

Giàn phơi Hòa Phát 999b

1,450,000 VNĐ     1,450,000 VNĐ

Bạt che nắng ban công tự cuốn